środa, 25 maja 2016

Projekotwanie sztachetki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Plotki Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PCV na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane plotki plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane plotki z Winylu na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz